فرآیند انعقاد یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستگاه سیستم اسمز معکوس است که برای بزرگ کردن ذرات موجود در آب و کاهش زمان ته نشینی ذرات معلق در آب استفاده می‌شود؛ هنگام اضافه کردن منعقد کننده به سیستم تصفیه آب صنعتی، اسید تولید با قلیائیت آب منجر به تولید گازکربنیک می‌شود که این گاز برای کنترل PH و جلوگیری از تولید CO2 لازم است.

منعقدکننده‌ها به سه دسته معدنی، پلیمری معدنی و آلی تقسیم می‌شوند که در این بین «منعقد کننده آلوم» بیشترین کاربرد را دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.