آنتی اسکالانت (8)

فیلتر شنی (49)

تصفیه آب صنعتی (18)

پرشر وسل (8)

ممبرین (34)

پمپ تصفیه آب (22)

آخرین محصولات فروشگاه آب پاک سازان

شوینده قلیایی ممبرین 20 لیتر مدل APS-CLE 660

۱۶۰.۰۰۰تومان
شوینده قلیایی ممبرین 20 لیتر مدل APS-CLE 660 یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ شوینده قلیایی ممبرین 20 لیتر مدل APS-CLE 660 را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید شوینده قلیایی ممبرین 20 لیتر مدل APS-CLE 660 کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه شوینده قلیایی ممبرین 20 لیتر مدل APS-CLE 660 با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

ضد کلر بسته 1 کیلوگرمی

۶۰.۰۰۰تومان
ضد کلر یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ ضد کلر را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید ضد کلر کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه ضد کلر با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

سیلیس نمره سه (Gravel) یا سلیس درشت، از قطر 5 میلی متر تا 8 میلیمتر کیسه 27 کیلوگرمی

۸۱.۰۰۰تومان
سیلیس نمره سه (Gravel) یا سلیس درشت، از قطر 5 میلی متر تا 8 میلیمتر کیسه 27 کیلوگرمی یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ سیلیس نمره سه (Gravel) یا سلیس درشت، از قطر 5 میلی متر تا 8 میلیمتر کیسه 27 کیلوگرمی را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید سیلیس نمره سه (Gravel) یا سلیس درشت، از قطر 5 میلی متر تا 8 میلیمتر کیسه 27 کیلوگرمی کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه سیلیس نمره سه (Gravel) یا سلیس درشت، از قطر 5 میلی متر تا 8 میلیمتر کیسه 27 کیلوگرمی با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

کلر 70درصد 45 کیلویی

۲.۳۳۰.۰۰۰تومان
کلر 70درصد 45 کیلویی یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ کلر 70درصد 45 کیلویی را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید کلر 70درصد 45 کیلویی کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه کلر 70درصد 45 کیلویی با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

دستگاه تصفیه کننده آب برند اکسپرس واتر مدل EP_4050

دستگاه تصفیه کننده آب برند اکسپرس واتر مدل EP_4050 یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ دستگاه تصفیه کننده آب برند اکسپرس واتر مدل EP_4050 را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید دستگاه تصفیه کننده آب برند اکسپرس واتر مدل EP_4050 کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه دستگاه تصفیه کننده آب برند اکسپرس واتر مدل EP_4050 با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن

۷.۱۵۶.۶۶۲تومان
دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

کلر 70 درصد 5 کیلوگرمی

۲۲۵.۰۰۰تومان
کلر 70 درصد 5 کیلوگرمی یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ کلر 70 درصد 5 کیلوگرمی را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید کلر 70 درصد 5 کیلوگرمی کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه کلر 70 درصد 5 کیلوگرمی با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365 IG (absolete)

ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365 IG (absolete) یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365 IG (absolete) را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365 IG (absolete) کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365 IG (absolete) با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

آخرین پروژه های آب پاک سازان

معرفی شرکت آب پاک سازان

شرکت آب پاک سازان با دو دهه فعالیت دانش بنیان در حوزه صنایع آب است که در زمینه فروش آنلاین و حضوری دستگاه‌های تصفیه آب صنعتی فعالیت می‌کند. شرکت آب پاک سازان در سال 1389 امکان خرید آنلاین را برای مشتریان داخلی و خارجی فراهم کرد تا علاوه بر پاسخ به نیاز مشتریان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، زمینه آموزش و مشاوره رایگان به مشتریان میسر گردد. روحیه کار تیمی، همدلی، مشتری مداری، احترام و ارتباط نزدیک با مشتریان از استانداردهای اولیه شرکت آب پاک سازان است که توسط مدیر عامل این مجموعه به کل تیم و کارکنان مجموعه انتقال پیدا کرده و همین استانداردها باعث شده تا شرکت آب پاک سازان در مشتری مداری و ارائه خدمات، خود را از دیگر رقبا به طور کلی متمایز کند. خدماتی مانند گارانتی، ارائه کالا با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت، مشاوره تخصصی و رایگان برای انتخاب محصول، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز هفته و صبر و حوصله در پاسخگویی به مشتریان از جمله این خدمات و استانداردها است که شرکت آب پاک سازان در سرفصل کار خود به آنها پایبند بوده و هست. خرید تصفیه آب صنعتی و همه محصولات مرتبط با آن، تأمین سفارش در کوتاه‌ترین زمان، خرید همه محصولات شیمیایی و اسیدی مرتبط با تصفیه آب، تجربه یک خرید امن و دسترسی آسان به پشتیبانی همه و همه در (abpaksazan.com) فراهم شده تا شما با یک کلیک بدون هیچ دغدغه و نگرانی و با کوتاه‌ترین زمان ممکن نیازهای خود در زمینه خرید تصفیه آب صنعتی و ملزومات آن را برطرف کنید. شرکت آب پاک سازان یک فروشگاه آنلاین تصفیه آب است که با تکیه بر دانش فنی و پیشینه فعالیت خود در حوزه صنایع آب به حیات خود ادامه می­دهد. فروشگاه آب پاک سازان هر آنچه که در صنعت آب به آن نیاز دارید به شما معرفی کرده، آموزش می­دهد و محصولات را عرضه می­کند. دانش عمومی از دستگاه های تصفیه آب به پر رنگ شدن نقش دستگاه های تصفیه آب خانگی باز می گردد، اما در اینجا ما به سابقه حضور آب پاک سازان پیش از این نیز می­پردازیم. فروشگاه abpaksazan.comاز کوچکترین محصول مورد نیاز در حوزه آب و دستگاه های تصفیه آب مانند لوله و اتصالات تا مخزن ها و هوزینگ و... در بزرگترین ابعاد ممکن را برای مشتریان گرامی فراهم می­کند. نقطه قوت و درخشان در فروشگاه آب پاک سازان وجود قیمت به روز شده محصولات و امکان قیمت دهی محصولات سفارشی در کمترین زمان ممکن از طریق تیم پشتیبانی و کارشناسان فروش می ­باشد.

آخرین مقالات آب پاک سازان

Screenshot 2021 12 08 at 12 18 45 Home electronics new – iGhadaksaz
فیلتر شنی قطر ۱۴۰ سانتیمتر فلزی

فیلتر شنی

حذف گل و لای و کلیه ذرات معلق و کلر آب
کلیک کنید
پمپ طبقاتی لئو

پمپ طبقاتی

جنس استیل، چدن و در سایز های مختلف
بیشتر بدانید
لوله کشی فیلتر شنی

لوله کشی فشار بالا

جنس استیل
بیشتر بدانید
گیج فشار سنج (پرشر گیج)

پرشر گیج

خطی، تابلویی و دیجیتال
بیشتر بدانید
پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ

های پرشر و لو پرشر سوئیچ
بیشتر بدانید
Category Image per 202x339 1

پرشر وسل

سایز 4 اینچ و 8 اینچ و انواع سایز و برندها
بیشتر بدانید
Category ImageHousing 202x339 1

هوزینگ کارتریج

جنس UPVC، استیل
بیشتر بدانید
01 1080 AntiScalant tank 1

مخزن تزریق اسید

بیشتر بدانید
01 1080 AntiScalant tank 1

مخزن تزریق آنتی اسکالانت

بیشتر بدانید

شاسی

استیل، آهن، مناسب با طراحی دستگاه
بیشتر بدانید
تابلو برق

تابلو برق

کنترل عملکرد دستگاه و اتصال برق
بیشتر بدانید
01 1080 Low pressure piping 1

لوله کشی فشار پایین

جنس UPVC
بیشتر بدانید
فلومتر، دبی سنج خطی

فلر متر

خطی، تابلویی و دیجیتال
بیشتر بدانید
Category Image Dousing pump 202x339 1

دوزینگ پمپ تزریق

دوزینگ با PVDF
بیشتر بدانید
پمپ فشار آب لئو سری بشقابی

پمپ CIP

پمپ بشقابی کله اسبی
بیشتر بدانید
CIP tank 1

مخزن CIP سه لایه ضد جلبک

بیشتر بدانید
لوله کشی فیلتر شنی

لوله کشی فیلتر شنی

در انواع سایز ها و جنس های گالوانیزه و UPVC
بیشتر بدانید

خدمات پس از فروش تیم امداد تصفیه آب پاک سازان

i7

تیم امداد تصفیه

اعزام نیرو به سراسر کشور و خارج از ایران

12

خدمات، سرویس و نگه داری دستگاه

سرویس و نگهداری از دستگاه های تصفیه آب

11

اعزام اکیپ بازدید از محل دستگاه

به جهت عیب یابی و رفع مشکلات دستگاه های تصفیه آب

20

کارشناسی و کنترل کیفی

بررسی، تهیه گزارش و امکان سنجی

i1

اعزام تیم نصب و راه اندازی

آموزش اپراتور و شروع گارانتی

i1

ناوگان خدمات پس از فروش

پشتیبانی تخصصی امداد تصفیه

Untitled-123

پشتیبانی 24 ساعته

پایش دستگاه و برقراری تماس

دستگاه تصفیه آب صنعتی RO ظرفیت 24 متر مکعب در شبانه روز

۱۴۱.۱۰۰.۰۰۰تومان۲۲۳.۲۰۰.۰۰۰تومان
تصفیه آب صنعتی ظرفیت 24متر مکعب در روز یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ تصفیه آب صنعتی ظرفیت 24متر مکعب در روز را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید تصفیه آب صنعتی ظرفیت 24متر مکعب در روز کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه تصفیه آب صنعتی ظرفیت 24متر مکعب در روز با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

هوزینگ ماکانو 20 اینچ

۱.۲۶۰.۰۰۰تومان
هوزینگ ماکانو 20 اینچ یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ هوزینگ ماکانو 20 اینچ را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید هوزینگ ماکانو 20 اینچ کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه هوزینگ ماکانو 20 اینچ با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل Eco Pro-400

ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل Eco Pro-400 یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل Eco Pro-400 را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل Eco Pro-400 کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل Eco Pro-400 با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365

ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365 یکی از قطعات کاربردی در دستگاه تصفیه آب(Water purification) به شمار می‌آید. در این متن علاوه بر معرفی کالا، امکان مقایسه آن با نمونه‌های مشابه را برای شما فراهم کرده‌ایم تا قبل از خرید محصول از سایت قدکساز، جدول مشخصات فنی و کاتالوگ ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365 را مطالعه کنید و با بهترین قیمت روز اقدام به خرید ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365 کنید.
ما بر آن هستیم که با عرضه ممبرین 8 اینچ فیلمتک (FILMTEC) مدل BW30-365 با نرخ مصوب، سقف قیمتی محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کنیم و از گران فروشی جلوگیری کنیم. فرآیند قیمت گذاری اجناس در فروشگاه تصفیه اب قدکساز با توجه به کف قیمت بازار آنلاین و بازار آفلاین است تا شما بتوانید خریدی راحت را تجربه کنید.
منبع: قدکساز  

فروشگاه تصفیه آب شرکت آب پاک سازان

به جرات می­توان گفت با کیفیت ترین محصولات در کمترین قیمت در لیست محصولات فروشگاه آب پاک سازان چشم نوازی می­کند. به مجرد باز شدن صفحه اصلی سایت شاهد تصاویر، قیمت و توضیحات اختصاری هر محصول خواهید بود. در این سایت دسترسی آسان به پشتیبانی و ملزومات اولیه خرید فراهم شده است. فقط با یک کلیک ساده می­توانید به فروشگاه ما متصل شده و از مشاوره های پیش از خرید استفاده نمایید. صبر کنید! همکاری ما به همینجا ختم نمی­شود پس از یک خرید امن ما به شما پشتیبانی مادام العمر را نیز معرفی می­ کنیم. تیم امداد تصفیه آب پاک سازان برای هر مشکل در دستگاه تصفیه اب یا حتی خدمات پاکسازی و شستشو یک راه حل ارائه می­دهد، فقط با یک تماس ساده به تیم امداد تصفیه ما متصل شوید و هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکل دستگاه خود اقدام کنید. فروشگاه آب پاک سازان همچنین انواع محصولات شیمیایی، اسید، باز و... را در لیست فروش خود قرار داده است، برای مشاهده لیست نام محصولات و قیمت آن ها فقط به www.abpaksazan.com مراجعه کنید.